MESKIE ŚRODY
EN
Newsletter
Nasze obiekty
Wstęp
wolny
2021-12-08
12:00 - 22:00
MESKIE ŚRODY
  Autorskie steki  🍽 Executive Chef Dawida Łagowskiego to najlepsza opcja na środowe uzupełnienie kalorii i endrofin. 👊Poza naszym flagowym menu w środy w karcie znajdziecie również: 


👌 𝐆𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨𝐰𝐚𝐧𝐲 𝐚𝐧𝐭𝐫𝐲𝐤𝐨𝐭 𝟑𝟎𝟎𝐠 / 𝐩𝐢𝐞𝐜𝐳𝐨𝐧𝐞 𝐳𝐢𝐞𝐦𝐧𝐢𝐚𝐤𝐢/ 𝐠𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞 𝐰𝐚𝐫𝐳𝐲𝐰𝐚 / 𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐢𝐞𝐩𝐫𝐳𝐨𝐰𝐲 69 pln 
👌 𝐆𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨𝐰𝐚𝐧𝐲 𝐫𝐨𝐬𝐭𝐛𝐞𝐟 𝟑𝟎𝟎𝐠 / 𝐩𝐮𝐫𝐞𝐞 𝐳𝐢𝐞𝐦𝐧𝐢𝐚𝐜𝐳𝐚𝐧𝐞 / 𝐛𝐫𝐨𝐤𝐮ł / 𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐢𝐞𝐩𝐫𝐳𝐨𝐰𝐲 69 pln 
👌 𝐃𝐞𝐬𝐤𝐚 𝐦𝐢ę𝐬 𝐝𝐥𝐚 𝟐 𝐨𝐬ó𝐛 𝐓𝐨𝐦𝐚𝐡𝐚𝐰𝐤 𝐬𝐭𝐞𝐤 𝟕𝟓𝟎𝐠 / 𝐳𝐢𝐞𝐦𝐧𝐢𝐚𝐤𝐢 / 𝐟𝐫𝐲𝐭𝐤𝐢 𝐳 𝐛𝐚𝐭𝐚𝐭ó𝐰 / 𝐠𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞 𝐰𝐚𝐫𝐳𝐲𝐰𝐚 / 𝐦𝐢𝐞𝐬𝐳𝐚𝐧𝐞 𝐬𝐚ł𝐚𝐭𝐲 𝐳 𝐰𝐢𝐧𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭𝐞𝐦 / 𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐢𝐞𝐩𝐫𝐳𝐨𝐰𝐲 / 𝐬𝐨𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐨𝐰𝐲 179 pln
  👍  DO KAŻDEGO STEKA 𝐊𝐔𝐅𝐄𝐋 𝐏𝐈𝐖𝐀 𝐖 𝐏𝐑𝐄𝐙𝐄𝐍𝐂𝐈𝐄! 🍻 


👉  REZERWACJA STOLIKÓW: 


📩   a.mroz@ilonnhotel.pl ,
 ☎  530 914 393
📌  SZARYCH SZEREGÓW 16 Ilonn Hotel